Privacy verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
MAAT-Webshop kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MAAT-Webshop en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of de bestelpagina’s op de website aan MAAT-Webshop verstrekt. MAAT-Webshop kan daardoor de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens voor correspondentie
- Uw adresgegevens voor aflevering goederen
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM MAAT- Webshop GEGEVENS NODIG HEEFT
MAAT-Webshop verwerkt uw uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van goederen. Daarnaast kan MAAT-Webshop persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post)of telefonisch te kunnen benaderen.
MAAT-Webshop zal, in het kader van een gesloten overeenkomst en/of eerdere directe communicatie, geen aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten of anderszins uw email adres en persoonlijke gegevens gebruiken noch delen, dan noodzakelijk is voor verwerking van uw bestelling, verzoek of opmerking.

HOE LANG MAAT-Webshop GEGEVENS BEWAART
MAAT-Webshop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
MAAT-Webshop verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van MAAT-Webshop worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
MAAT-Webshop gebruikt deze informatie uitsluitend via haar browser om de werking van de website te optimaliseren.

BROWSER ANALYSE
Een webbrowser (ook wel (internet)browser) is een computerprogramma om webpagina's te bekijken. Populaire browsers zijn Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera.
MAAT-Webshop maakt beperkt gebruik van Google services om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de publicaties van MAAT-Webshop bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt als gevolg van de browser vereisten, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in onder meer de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MAAT-Webshop te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
MAAT-Webshop heeft hier geen invloed op. MAAT-Webshop heeft Google geen toestemming gegeven om via MAAT-Webshop verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MAAT-Webshop.
MAAT-Webshop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
MAAT-Webshop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van MAAT-Webshop maakt gebruik van beveiligde pay-providers en vanaf medio 2018 een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens via de contactpagina en bestelpagina’s niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MAAT- Webshop.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MAAT- Webshop op via info@MAAT-Webshop.nl. Uw schriftelijke aanvraag wordt alleen in behandeling genomen indien een kopie van een geldig legitimatie bewijs is ingesloten, waarbij BSN en pasfoto onherkenbaar zijn gemaakt.
MAAT-Webshop.nl  is een website van MAAT-Keuken.

MAAT-Webshop is als volgt te bereiken:
E-mailadres:
info@MAAT-Webshop.nl
Post- en retouradres:
Postbus 173, 5670 AD  Nuenen
Vestigingsadres:
Schout Leijtengaarde 36
5673 RN  Nuenen
Telefoon:
0031(0)62862129
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
17118483